Asakusa Horiyasu Works in Progress 

Suimonyaburi and Dragon

Kumonryuu Shishin

Monjyu Bosatsu

Kintaro wrestling a carp, cherry blossoms, Munewari.

Kaosho Rochishin

Dragon and Cherry Blossoms

Scattered Masks and Dragon

Oniwakamaru

Suimonyaburi

Susanoo no Mikoto and Dragon

Nyunryuu Kosonsho

Suimonyaburi

Oniwakamaru and Koi